Preteky automobilov do vrchu (Hillclimbing) majú na Slovensku dlhú históriu. Pezinská Baba sa jazdila už od 60tich rokov takmer nonstop, avšak tradícia bola v roku 2005 prerušená, oficiálne kvôli závažnému poškodeniu vozovky. Dovtedy bola Baba súčasťou Majstrovstiev Európy, avšak so zánikom tohto podniku sme prišli o možnosť vidieť tých najlepších Európskych jazdcov na našom najznámejšom kopci. Našťastie sa našla parta nadšencov združených pod hlavičkou Autoklub Slovakia Baba, čo sa takmer z ničoho snaží o navrátenie slávy tomuto podujatiu. Vybral som sa teda na už tretí ročník znovuzrodenej Baby a po tom čo som videl a zažil môžem konštatovať, že pridelenie práva organizovať jedno z kôl Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu na Pezinskej Babe je len otázka času.